Dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej są dużym ułatwieniem dla osób, które planują rozwinąć swoją firmę lub podjąć pracę w formie B2B. Pomoc przedsiębiorcom jest jedną z form walki z bezrobociem, dlatego w celu poprawienia swojej sytuacji na rynku pracy warto dowiedzieć się, na jakie dofinansowania na rozwój firmy, można liczyć.

Dofinansowanie – na co je przeznaczyć?

Koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej mogą być wysokie. Zależą oczywiście od specyfiki branży oraz środków trwałych koniecznych do wykonywania pracy. Dlatego przed złożeniem wniosku należy dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i wybrać program jak najbardziej do nich adekwatny. Dofinansowania to nie jedyna droga na ułatwienie sobie rozwoju własnej firmy. Inny sposób to szukanie oszczędności. Duży budżet może pochłaniać kupno lub wynajem powierzchni biurowej. Znacznie obniżyć koszty można np. poprzez zmianę organizacji pracy i wynajem tzw. biura wirtualnego. Coraz więcej firm, które wykonują pracę zdalnie, decyduje się właśnie na takie rozwiązanie.

Cele, na które możesz wydać otrzymane od państwa lub Unii Europejskiej pieniądze, różnią się w zależności od programu finansującego, który wybierzesz. Pamiętaj o tym, że rozwój firmy nie kończy się na jej założeniu, dlatego składając wnioski o pomoc finansową możesz liczyć na pieniądze na inne cele takie jak na przykład:

 • doposażenie stanowiska pracy lub przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych,
 • innowacje,
 • informatyzacja,
 • ekspansja na rynki zagraniczne.

Dotacje z Urzędu Pracy

Urzędy Pracy przyznają osobom chcącym rozwinąć swoją działalność gospodarczą jednorazowe i bezzwrotne środki, które mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wejściem na rynek. Dofinansowanie nie musi być zwracane w przypadku, gdy działalność prawidłowo funkcjonuje przynajmniej przez rok od przyznania pomocy.

Dla kogo jest ta forma dofinansowania?

Dotacje z Urzędu Pracy mogą otrzymać osoby, które spełniają wymagane przez program pomocy warunki. Dlatego na dofinansowanie rozwoju działalności gospodarczej mogą liczyć:

 • osoby zarejestrowane w Urzędzie pracy jako bezrobotne,
 • opiekunowie osób niepełnosprawnych poszukujący pracy i nietrudniący się żadnym zajęciem zarobkowym,
 • absolwenci Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej, którzy nie zgłosili do Ewidencji Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania swojej działalności.
Zobacz też:  Networking i organizacja branżowej imprezy – jak może zyskać na tym twoja firma?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP jest pośrednikiem, dzięki któremu można ubiegać się o dofinansowania zarówno z Unii Europejskiej, jaki i z budżetu państwa. Realizuje trzy programy operacyjne.

 • Integralny Rozwój. Program będzie realizowany do 2020 roku, a jego celem jest wspieranie rozwiązań, które wpływają na innowacyjność gospodarki, a także współpracę z między przedsiębiorstwami oraz ośrodkami nauki.
 • Wiedza, Edukacja, Rozwój. Rozwiązanie dla firm, które specjalizują się w szkoleniach przedsiębiorców.
 • Polska Wschodnia. Program, który ma na celu zwiększenia szans zaistnienia na rynku firm, które mają swoje siedziby w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim. W programie przewidzianych jest kilka poddziałań, które są przeznaczone w celu promocji różnych przedsiębiorstw.

DE MINIMIS

Ten typ pomocy przedsiębiorcom oferuje Skarb Państwa. Jest forma zabezpieczenia kredytu, który zamierzasz wziąć w celu rozwinięcia przedsiębiorstwa. Dzięki udzielonej pomocy banki komercyjne mają pewność, że zaczerpnięte przez Ciebie zapożyczenie zostanie spłacone w terminie.

Lokalne Grupy Działania

Są to stowarzyszenia lub fundacje, które pomagają przedsiębiorcom na terenach wiejskich uzyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O dofinansowania mogą ubiegać przedsiębiorcy z sektora prywatnego, publicznego oraz organizacje pozarządowe.

Program RPO – dofinansowania z UE

Jest to ogólnopolski program, który pomoże Ci uzyskać środki z Unii Europejskiej. Przewiduje on dofinansowywanie takich działań jak:

 • informatyzacja – czyli rozwój firmy pod kątem szeroko pojętej działalności internetowej,
 • przystosowanie do ekologii – czyli działania mające na celu zmniejszenie szkodliwości działań firmy na środowisko naturalne,
 • podbój rynków zagranicznych – wymaga on dostosowania produktu lub usługi do lokalnego rynku,
 • edukację pracowników – szkolenia i kursy, które podniosą kwalifikacje Twoich pracowników.