Planując założenie działalności gospodarczej, musisz pamiętać o wyborze jednej z istniejących form prawnych prowadzenia firmy. Od jej rodzaju zależy sposób prowadzenia przedsiębiorstwa pod kątem rozliczania podatku czy podziału zysku. Dowiedz się, jakie istnieją rodzaje spółek oraz czym się charakteryzują.

Prowadzenie działalności gospodarczej – spółki osobowe

Spółki osobowe to przedsiębiorstwa, które wiążą się z wieloma sprawami formalnymi – wymagają one, m.in. sporządzenia odpowiednich umów oraz wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (z wyjątkiem spółki cywilnej). Spółki osobowe umożliwiają korzystanie z księgowości uproszczonej, która opiera się na prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów. Pamiętaj jednak, że w przypadku przekroczenia rocznego dochodu w wysokości 2 milionów euro rocznie przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia księgowości pełnej. Co ważne – w przypadku korzystania z tej formy prawnej działalności podatek dochodowy rozliczany jest samodzielnie przez każdego ze wspólników.

Rodzaje spółek osobowych

Obecnie istnieją aż cztery rodzaje spółek osobowych, które przystosowane są wielkości przedsiębiorstwa oraz dziedziny, w której przedsiębiorcy zamierzają działać.

Spółka jawna

Spółka jawna to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która nie wymaga rejestracji w KRS. Tworzona ona jest głównie przez niewielką liczbę wspólników, którzy wnoszą własny kapitał. Cechą charakterystyczną spółki jawnej jest ujawnienie nazwiska jednego ze wspólników w nazwie firmy oraz to, że umowa utworzenia firmy zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. Spółkę jawną tworzone są zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne, które zobowiązane są odprowadzania podatku CIT.

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest wygodnym prowadzeniem działalności dla osób, które wykonują wolne zawody. Polega ona na współpracy pomiędzy wspólnikami, którzy nie odpowiadają za błędy pozostałych partnerów. Założenie tego typu spółki nie wymaga wniesienia wkładu własnego, przez co koszty otwarcia przedsiębiorstwa nie są duże, a procedura rejestracji jest prosta. W spółce akcyjnej wymagane jest jednak prowadzenie pełnej księgowości, a największym ograniczeniem jest fakt, że wspólnikami spółki zostają jedynie osoby wykonujące wolne zawody, np. lekarze, prawnicy czy architekci.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to forma prowadzenia działalności przeznaczona dla osób, które chcą otworzyć własny biznes, ale nie posiadają wystarczających funduszy. Ta forma prawna opiera się na tym, że jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiedzialny jest za wszelkie zobowiązania spółki, a reszta partnerów (komandytariusze) odpowiedzialni są jedynie za zobowiązania działalności jedynie do wysokości wkładu.

Zobacz też:  Aplikacje do wideokonferencji – poznaj najlepsze!

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna jest bardzo podobna do formy komandytowej – główną różnicą jest zastąpienie komandytariuszy przez akcjonariuszy. Osoby te nie odpowiadają za zobowiązania spółki – ryzykują oni jedynie swoim wkładem, który wnoszą do przedsiębiorstwa.

Prowadzenie działalności gospodarczej – spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe to grupa przedsiębiorstw, które wymagają wniesienia stosownego kapitału początkowego przy ich zakładaniu. Charakteryzują się one większymi formalnościami niż spółki osobowe oraz wymogiem prowadzenia księgowości pełnej.

Rodzaje spółek kapitałowych

Obecnie istnieją dwie grupy spółek kapitałowych, które różnią się przede wszystkim początkowym kapitałem oraz ilością osób potrzebnych do założenia przedsiębiorstwa.

Spółka z.o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to rodzaj przedsiębiorstwa, w którym początkowy kapitał wynosi minimalnie 5 tysięcy złotych. Taką spółkę może założyć nawet jedna osoba – istnieje możliwość rejestracji działalności przez Internet, co wpływa na ominięcie kosztów notarialnych. Prowadzenie spółki z.o.o. wymaga jednak prowadzenia księgowości w pełnym zakresie, nakłada obowiązek składania sprawozdań finansowych wraz z opinią rewidenta, a wszelkie umowy i zmiany w zapisach odbywają się w formie aktu notarialnego.

Spółka akcyjna

Spółki akcyjne to rodzaje przedsiębiorstw, które wymagają wniesienia kapitału początkowego w wysokości co najmniej 100 tysięcy złotych. W przypadku założenia działalności powoływany jest Zarząd oraz specjalna Rada Nadzorcza, która składa się z 3 lub więcej osób. Ta forma prowadzenia przedsiębiorstwa wiążę się z tworzeniem corocznych sprawozdań finansowych, które sprawdzane są przez biegłych rewidentów. Spółka akcyjna to jedyny rodzaj działalności, który umożliwia emisję akcji przedsiębiorstwa na giełdzie.