Chcesz założyć firmę? Nie wiesz jakie obowiązki z tego wynikają? Dowiedz się, co należy zrobić, by uniknąć urzędowych nieprzyjemności. Od czego zacząć budowę własnej firmy?

Rejestracja działalności – krok pierwszy

Jeżeli podjąłeś decyzję założenia działalności gospodarczej, w pierwszej kolejności powinieneś zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możesz zrobić to osobiście w urzędzie miasta lub gminy, listem bądź elektronicznie. Istnieją dwa przypadki, w których nie musisz rejestrować własnej działalności:

  • jesteś osobą fizyczną, a Twoje przychody nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2018 jest to kwota 1050 zł;
  • nie prowadziłeś wcześniej działalności gospodarczej; a jeśli prowadziłeś to została ona wykreślona z ewidencji przed 30 kwietnia 2017r.

Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna.

Deklaracje, formularze, składki – czyli ZUS

Własna działalność gospodarcza wiąże się z wieloma formalnościami. Jeżeli nie czujesz się na siłach, żeby samodzielnie prowadzić księgowość i zajmować się formalną stroną prowadzenia firmy, możesz skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Wyręczy Cię ono w obowiązkach i będzie dbało, by comiesięczne składki i zobowiązania urzędowe były wypełnione. Po rejestracji w CEIDG należy złożyć deklarację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli chcesz korzystać z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego powinieneś złożyć formularz ZUS ZUA. Jeżeli interesuje Cię tylko składka zdrowotna – ZUS ZZA. Dodatkowo należy złożyć formularz ZUS DRA, w którym określasz wysokość składek. Na formalności w ZUS-ie masz 7 dni od momentu zarejestrowania działalności w CEIDG.

Podatek dochodowy – Urząd Skarbowy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów – KPiR – należy odprowadzać podatek dochodowy. Jest to procent od dochodu stanowiącego przychody pomniejszone o koszty. Każda zaliczka powinna być wpłacana na konto urzędu skarbowego do 20-stego dnia każdego miesiąca. Nie musisz natomiast składać żadnych deklaracji podatkowych związanych z tym podatkiem. Dodatkowo, jeżeli w danych okresie rozliczeniowym, nie wynika podatek do zapłaty, nie masz żadnego obowiązku informowania o tym urzędu.

Podatek VAT

Kolejny krok to ewentualne uiszczenie podatku VAT i złożenie odpowiednich deklaracji podatkowych w urzędzie skarbowym. Jeżeli decydujesz się być podatnikiem VAT to konieczne jest zgłoszenie VAT-R i opłata 170 zł. Później co miesiąc powinno się obliczać VAT do zapłaty i składać comiesięczne bądź kwartalne deklaracje do urzędu skarbowego. Należy to zrobić do 25. dnia każdego miesiąca. Może się zdarzyć, że z obliczeń wyniknie podatek do zwrotu. Możemy go wtedy przenieść na następny okres rozliczeniowy bądź uzyskać w formie przelewu na konto.

Zobacz też:  Czy wynajęcia biura wirtualnego jest legalne?

Należy wiedzieć, że podatek VAT nie jest obowiązkowy od początku prowadzenia działalności. Jeżeli nie decydujesz się na ten krok od początku nie masz żadnych obowiązków związanych z odprowadzaniem podatku VAT. Jeśli jednak korzystasz ze zwolnienia na podstawie limitu sprzedaży to masz obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, z której zwolnienie to wynika.

Ewidencje – co należy wiedzieć?

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest prowadzenie dokumentacji, która jest potwierdzeniem dokonywanych transakcji i wszelkich operacji w obrębie firmy. Podstawowe ewidencje, które należy prowadzić to:

  • ewidencje dotyczące przychodów i kosztów, czyli KPiR lub księgi rachunkowe – obowiązek ten dotyczy spółek oraz firm osiągających określone i wysokie przychody;
  • rejestr zakupów i sprzedaży VAT – dotyczy osób odprowadzających podatek VAT;
  • ewidencja wyposażenia i środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • ewidencja przebiegu pojazdów – przedsiębiorcy, którzy korzystają z pojazdu prywatnego do celów służbowych;
  • ewidencja sprzedaży – dotyczy osób zwolnionych z VAT i tych, które prowadzą sprzedaż bez kasy fiskalnej.

Dokumentacja – o czym warto pamiętać?

Przez 5 lat każdy przedsiębiorca ma obowiązek bezpiecznie przechowywać dokumenty dotyczące działalności w oryginalnej formie. Wszelkie faktury, korekty, paragony czy potwierdzenia zapłaty powinny być archiwizowane. Część dokumentów może być przechowywana elektronicznie, niektóre z nich powinny być jednak drukowane np. KPiR, ewidencja sprzedaży, dokumentacja z kasy fiskalnej, ewidencja przebiegu pojazdu.