Chcesz założyć firmę? Nie wiesz jakie obowiązki z tego wynikają? Dowiedz się, co należy zrobić, by uniknąć urzędowych nieprzyjemności. Od czego zacząć budowę własnej firmy?

Rejestracja działalności – krok pierwszy

Jeżeli podjąłeś decyzję założenia działalności gospodarczej, w pierwszej kolejności powinieneś zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możesz zrobić to osobiście w urzędzie miasta lub gminy, listem bądź elektronicznie. Istnieją dwa przypadki, w których nie musisz rejestrować własnej działalności:

  • jesteś osobą fizyczną, a Twoje przychody nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2018 jest to kwota 1050 zł;
  • nie prowadziłeś wcześniej działalności gospodarczej; a jeśli prowadziłeś to została ona wykreślona z ewidencji przed 30 kwietnia 2017r.

Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna.

Deklaracje, formularze, składki – czyli ZUS

Własna działalność gospodarcza wiąże się z wieloma formalnościami. Jeżeli nie czujesz się na siłach, żeby samodzielnie prowadzić księgowość i zajmować się formalną stroną prowadzenia firmy, możesz skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Wyręczy Cię ono w obowiązkach i będzie dbało, by comiesięczne składki i zobowiązania urzędowe były wypełnione. Po rejestracji w CEIDG należy złożyć deklarację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli chcesz korzystać z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego powinieneś złożyć formularz ZUS ZUA. Jeżeli interesuje Cię tylko składka zdrowotna – ZUS ZZA. Dodatkowo należy złożyć formularz ZUS DRA, w którym określasz wysokość składek. Na formalności w ZUS-ie masz 7 dni od momentu zarejestrowania działalności w CEIDG.

Podatek dochodowy – Urząd Skarbowy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów – KPiR – należy odprowadzać podatek dochodowy. Jest to procent od dochodu stanowiącego przychody pomniejszone o koszty. Każda zaliczka powinna być wpłacana na konto urzędu skarbowego do 20-stego dnia każdego miesiąca. Nie musisz natomiast składać żadnych deklaracji podatkowych związanych z tym podatkiem. Dodatkowo, jeżeli w danych okresie rozliczeniowym, nie wynika podatek do zapłaty, nie masz żadnego obowiązku informowania o tym urzędu.

Podatek VAT

Kolejny krok to ewentualne uiszczenie podatku VAT i złożenie odpowiednich deklaracji podatkowych w urzędzie skarbowym. Jeżeli decydujesz się być podatnikiem VAT to konieczne jest zgłoszenie VAT-R i opłata 170 zł. Później co miesiąc powinno się obliczać VAT do zapłaty i składać comiesięczne bądź kwartalne deklaracje do urzędu skarbowego. Należy to zrobić do 25. dnia każdego miesiąca. Może się zdarzyć, że z obliczeń wyniknie podatek do zwrotu. Możemy go wtedy przenieść na następny okres rozliczeniowy bądź uzyskać w formie przelewu na konto.

Zobacz też:  Wynajem biura – 4 kwestie, na które warto zwrócić uwagę

Należy wiedzieć, że podatek VAT nie jest obowiązkowy od początku prowadzenia działalności. Jeżeli nie decydujesz się na ten krok od początku nie masz żadnych obowiązków związanych z odprowadzaniem podatku VAT. Jeśli jednak korzystasz ze zwolnienia na podstawie limitu sprzedaży to masz obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, z której zwolnienie to wynika.

Ewidencje – co należy wiedzieć?

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest prowadzenie dokumentacji, która jest potwierdzeniem dokonywanych transakcji i wszelkich operacji w obrębie firmy. Podstawowe ewidencje, które należy prowadzić to:

  • ewidencje dotyczące przychodów i kosztów, czyli KPiR lub księgi rachunkowe – obowiązek ten dotyczy spółek oraz firm osiągających określone i wysokie przychody;
  • rejestr zakupów i sprzedaży VAT – dotyczy osób odprowadzających podatek VAT;
  • ewidencja wyposażenia i środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • ewidencja przebiegu pojazdów – przedsiębiorcy, którzy korzystają z pojazdu prywatnego do celów służbowych;
  • ewidencja sprzedaży – dotyczy osób zwolnionych z VAT i tych, które prowadzą sprzedaż bez kasy fiskalnej.

Dokumentacja – o czym warto pamiętać?

Przez 5 lat każdy przedsiębiorca ma obowiązek bezpiecznie przechowywać dokumenty dotyczące działalności w oryginalnej formie. Wszelkie faktury, korekty, paragony czy potwierdzenia zapłaty powinny być archiwizowane. Część dokumentów może być przechowywana elektronicznie, niektóre z nich powinny być jednak drukowane np. KPiR, ewidencja sprzedaży, dokumentacja z kasy fiskalnej, ewidencja przebiegu pojazdu.