Z roku na rok coraz większa liczba osób planuje założyć własną działalność gospodarczą. Prowadzenie firmy gwarantuje często stabilność finansową oraz realizację swoich założeń zawodowych. Większość osób jednak rezygnuje z tego pomysłu, mając na uwadze formalności związane z rejestracją przedsiębiorstwa. Proces ten jednak nie jest tak skomplikowany, jak się wydaje. Dowiedz się, jak wygląda rozpoczęcie działalności oraz jej rejestracja krok po kroku.

Na początek biznesplan

Pierwszym etapem, który poprzedza sprawy formalne związane z wszelką rejestracją firmy, jest sporządzenie odpowiedniego biznesplanu oraz nakreślenie wszelkich założeń przedsiębiorstwa. To właśnie od pomysłu zależy przyszły sukces lub porażka firmy. Pomocne przy obmyślaniu biznesplanu jest ustalenie niszy rynkowej, czyli takiego sektora rynku, w którym występuje zapotrzebowanie na dane dobro. Dzięki sporządzeniu planu będziesz w stanie względnie obliczyć zyski i ewentualne straty, co przełoży się na szybki i prawidłowy rozwój przedsiębiorstwa.

Jednoosobowa działalność, spółka cywilna, osobowa czy kapitałowa?

Jeżeli masz gotowy plan oraz jasno określony cel firmy to kolejnym etapem w zakładaniu własnej działalności gospodarczej jest wybór formy prawnej przedsiębiorstwa. Obecnie w Polsce istnieje kilka form – przed wybraniem zastanów się i przeanalizuj dokładnie każdą z opcji – do wyboru masz prowadzenie firmy w postaci jednoosobowej działalności, spółki cywilnej, osobowej oraz kapitałowej. Każda z wyżej wymienionych form różni się sposobem zarządzania oraz rozliczania działalności – w zależności od tego, która opcję wybierzesz, będziesz potrzebować mniejszych lub większych pieniędzy potrzebnych do otwarcia firmy.

Sprawdź ofertę na wirtualne biura

Przejdź do oferty

Po trzecie – rejestracja firmy w CEIDG-1

Po wyborze formy prawnej przedsiębiorstwa przyszedł czas na wypełnienie formularza CEIDG-1, który jest początkiem administracyjnej drogi rejestracji i zakładania firmy. Druk ten złożysz online – na stronie Rzeczpospolitej Polskiej lub w urzędzie gminy. Formularz CEIDG-1 zawiera takie informacje jak:

 • wniosek o nadanie numer NIP firmy,
 • wniosek o nadanie numeru REGON przedsiębiorstwa,
 • podanie o formę opodatkowania firmy,
 • informacje dotyczące rachunku bankowego przedsiębiorstwa,
 • zgłoszenie płatników składek ubezpieczeń społecznych w ZUS.

Co ważne – rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatna.

Wybór formy opodatkowania i nadanie numeru NIP w Urzędzie Skarbowym

Prowadzenie firmy wiąże się z rejestracją przedsiębiorstwa w Urzędzie Skarbowym w celach podatkowych od usług oraz towarów. Jest to powiązane z nadaniem numeru NIP będącym unikatowym identyfikatorem podatkowym właściciela firmy. Co ważne – będąc przedsiębiorcą, obowiązuje Cię dokonanie rejestracji firmy do celów podatkowych – w tym celu zgłoś się do Urzędu Skarbowego i wybierz formę opodatkowania, która dokonywana jest na podstawie wcześniej złożonego wniosku CEIDG-1. Jeżeli chcesz być płatnikiem VAT, powinieneś najpóźniej dzień przed rozpoczęciem działalności złożyć odpowiedni druk VAT-R do Urzędu.

Krok następny – nadanie numeru REGON w Głównym Urzędzie Statystycznym

Każde przedsiębiorstwo musi mieć nadany specjalny numer podmiotu gospodarczego, czyli REGON. Numer ten nadawany jest przez Główny Urząd Statystyczny. Co ważne – jeżeli nie prowadzisz firmy w formie spółki jawnej, to REGON zostanie nadany drogą pocztową w ciągu miesiąca od dnia, w którym złożyłeś druk CEIDG-1. Jeżeli masz w planach prowadzenie spółki jawnej, to musisz udać się osobiście do GUS w celu nadania numeru REGON – aby go otrzymać, złóż wniosek RG-1 do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Pamiętaj, że w przypadku prowadzenia spółki ze wspólnikami podanie to musi być złożone przez każdego członka z osobna.

Zobacz też:  Wirtualne biuro a urząd skarbowy i problemy z rejestracją podatnika VAT

Rejestracja firmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Prowadząc własną firmę, masz obowiązek odprowadzać odpowiednie składki finansowe – swoje oraz zatrudnionych osób. Rejestracja przedsiębiorstwa w ZUS odbywa się na podstawie uprzednio wypełnionego wniosku CEIDG-1. Co ważne – wszelkie informacje o osobach ubezpieczonych należy zgłosić w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej. W celu rejestracji firmy wypełnić należy dokument ZUA, w którym zawarty jest:

 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • dane personalne,
 • numer i seria dokumentów właściciela firmy oraz zgłaszanych osób,
 • numer rachunku bankowego firmy,
 • numer wpisu do ewidencji i nazwy instytucji.

Otwarcie rachunku bankowego firmy

Pomimo tego, że przepisy nie nakazują otwarcia specjalnego rachunku bankowego firmy, to istnieją pewne ograniczenia dotyczące dokonywania transakcji gotówkowych (do 15 000 zł), dzięki czemu posiadanie konta rachunkowego firmy jest dla przedsiębiorców bardzo wygodne. Rachunek ten umożliwia szybkie i proste przelewy do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz ułatwia rozliczanie się z kontrahentami. Jeżeli chcesz używać prywatnego rachunku, powinieneś powiadomić o tym Urząd Skarbowy i ZUS za pomocą formularzy CEIDG-RB oraz RB.

Aspekty finansowe firmy – pamiętaj o księgowości

Każdy właściciel firmy musi mierzyć się prowadzeniem dokumentacji finansowej swojego przedsiębiorstwa. Księgowość ta prowadzona może być samodzielnie, przez księgową w firmie lub powierzona podmiotom zewnętrznym – profesjonalnym biurom rachunkowym, które w ostatnim czasie zyskały na popularności – ze względu na stosunkowo niski koszt współpracy, rzetelność oraz płynną obsługę finansów przedsiębiorstwa.

Prowadzenie firmy zgodnie z prawem – uzyskanie zezwoleń i koncesji

Do prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym prawem niezbędne jest uzyskanie aktu administracyjnego, który umożliwia właściciela do posiadania firmy pod kątem interesu państwa i obywateli. Koncesja ta udzielana jest od 5 do 50 lat i wydawana jest przez ministra odpowiedzialnego za dany dział gospodarki. Dodatkowym dokumentem do wyrobienia jest zezwolenie przyzwalające na prowadzenie firmy zgodnie z prawem.

Chcesz zatrudniać pracowników? Zgłoś to do Państwowej Inspekcji Pracy oraz sanepidu

Każda osoba, która zamierza zatrudniać osoby w swojej firmy, musi zgłosić to do siedziby PIP oraz w sanepidzie. Pamiętaj o terminach – zgłoszenie do tych instytucji powinno dotrzeć do 30 dni (w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy) oraz do 14 dni dla sanepidu. Co ważne – jeżeli planujesz otworzyć firmę gastronomiczną lub spożywczą, powinieneś przestrzegać dodatkowych zasad higieny oraz bezpieczeństwa.